Lưu ý khi thỉnh tượng phật bà quan âm

Ngày nay thờ Phật Quan Thế Âm Bồ Tát tại gia đã không còn xa lạ. Rất nhiều phật tử phát tâm muốn thỉnh Phật Quan Âm về thờ tại gia với mong muốn được Phật Bà che chở, phù hộ cho gia đạo bình an, hạnh phúc. Có rất nhiều hình thức thờ Phật Bà tại gia, gia chủ có thể thờ tranh ảnh hoặc thờ tượng. Tuy nhiên, hiện nay được ưa chuộng nhất là thờ tượng gỗ…
Read More...