Gia Hạn Văn Bằng Bảo Hộ Nhãn Hiệu

Gia Hạn Văn Bằng Bảo Hộ Nhãn Hiệu. Tôi đang sử dụng thương hiệu đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu nhưng đã gần hết hiệu lực. Tôi muốn tiếp tục sử dụng nhãn hàng này, vậy tôi cần phải chuẩn bị những hồ sơ gì? Thủ tục gia hạn như thế nào? Nếu tôi không thực hiện gia hạn thì có được tiếp tục sử dụng nhãn hàng hay không? Thời…
Read More...

- Advertisement -