Đăng Ký Bản Quyền Tác Giả Cho Người Nước Ngoài

0 51

Đăng Ký Bản Quyền Tác Giả Cho Người Nước Ngoài

Đăng ký bản quyền tác giả là sự bảo đảm cho người sáng tạo ra tác phẩm có cơ sở vững chắc chống lại các hành vi xâm phạm đến quyền của chủ sở hữu đối với tác phẩm đó.

Việc đăng ký bản quyền trên lãnh thổ Việt Nam không chỉ dành cho các cá nhân, pháp nhân Việt Nam, mở rộng phạm vi hơn, là dành cho cả cá nhân, pháp nhân nước ngoài. Với tư cách là thành viên của Công ước Berne về bản quyền tác giả và các điều ước quốc tế có quy định về quyền tác giả, Việt Nam cũng có trách nhiệm đăng ký bảo hộ quyền tác giả người nước ngoài.

đăng ký bản quyền tác giả anh 1

Mục đích của việc đăng ký bảo hộ bản quyền

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả cho người nước ngoài nhằm bảo hộ các quyền lợi của tác giả là người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam đối với tác phẩm văn học và nghệ thuật hay khoa học.

Đăng ký bản quyền tác giả cho người nước ngoài

Đối với tác giả là người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài có tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học lần đầu tiên được ban bố, phổ biến tại Việt Nam hoặc được sáng tạo và thể hiện dưới hình thức nhất định tại Việt Nam đều được nhà nước Việt Nam bản quyền tác giả (trừ trường cộng tác phẩm không được nhà nước bảo hộ).

Điều kiện về chủ thể và đối tượng được bảo hộ bản quyền tác giả

Theo pháp luật Việt Nam, chủ thể của việc đăng ký bản quyền tác giả là cá nhân, pháp nhân nước ngoài có tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học lần đầu tiên được ban bố, phổ biến tại Việt Nam hoặc được sáng tạo và thể hiện dưới hình thức nhất định tại Việt Nam đều được nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bản quyền tác giả.

Ca nhân nước ngoài, pháp nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố, phổ biến, xuất hiện lần đầu ở nước ngoài, thì chỉ có lẽ được bảo hộ tại Việt Nam nếu điều ước Quốc tế Việt Nam hoặc gia nhập có quy định.

Đối tượng đăng ký bảo hộ phải là những tác phẩm được nhà nước bảo hộ, không nằm trong trường cộng tác phẩm không được Nhà nước bảo hộ.

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

đăng ký bản quyền tác giả anh 2

Để đăng ký bản quyền tác giả cho người nước ngoài, cần chuẩn bị giấy tờ bao gồm:

  • Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả;

Tờ khai phải được làm bằng Tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được ủy quyền nộp giấy tờ kí tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp giấy tờ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về nghĩa vụ đối với các thông tin ghi trong đơn.

  • 02 bản sao tác phẩm đăng ký bản quyền tác giả;

Đối với những tác phẩm có đặc biệt riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc, tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.

  • Giấy ủy quyền nếu người nộp giấy tờ là người được uỷ quyền;
  • Tài liệu chứng minh quyền nộp giấy tờ, nếu người nộp giấy tờ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
  • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
  • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

 

đăng ký bản quyền tác giả anh 4

Các văn bản này phải được làm bằng Tiếng Việt, nếu là bản tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra Tiếng Việt và có công chứng, chứng thực.

Nơi nộp hồ sơ: Cá nhân, pháp nhân nước ngoài có tác phẩm được đăng ký bảo hộ quyền tác giả có lẽ trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác phê duyệt giấy ủy quyền để nộp giấy tờ tại Cục bảo hộ quyền tác giả, Văn phòng đại diện của cục bảo hộ quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng đại diện của Cục bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng hoặc tại Sở văn hóa, thể thao và du lịch nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả trú ngụ hoặc có hội sở.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, Cục bảo hộ quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả cho người nộp đơn. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ quyền tác giả thì phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Trên cơ sở những phân tích trên trên, nếu còn bất kì thắc mắc nào về việc Đăng ký bản quyền tác giả cho người nước ngoài hãy liên hệ ngay đến LUẬT SƯ VIỆT, với đội ngũ chuyên viên uy tín, có nhiều kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ sẽ tham vấn và hướng dẫn cho các bạn một cách nhanh chóng và đảm bảo hiệu quả nhất.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.